do góry
WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
https://www.wzc.com.pl/o-nas/index
Drukuj grafikę : tak / nie

O nas

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego udziałowcami jest 11 gmin tj. Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Budynek wodociągówSpółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej w dniu 07.12.1994 r. a działalność rozpoczęła od dnia 01.01.1995 r. Kapitał zakładowy (na dzień 30.07.2020r.) wynosi 108.403.000 zł i dzieli się na 108.403 udziałów po 1.000 zł każdy.
Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gminy Brenna, która posiada 3 udziały i gminy Istebna - 1 udział pieniężny w Spółce.

Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno - prawnych dla 5 gmin tj: Wisły, Ustronia, Goleszowa (Oczyszczalnia ścieków w Cisownicy), Chybia i Strumienia.