do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Historia

Wodociągi na ziemi cieszyńskiej liczą sobie 125 lat.

Historia wodociągów na Śląsku Cieszyńskim liczy sobie 125 lat i sięga 1894r. Ujęcie wody wybudowano na potoku Tyra w Tyrze na stokach Jaworowego (obecnie Republika Czeska).

Cały wodociąg zaprojektowany przez Adolfa Friedricha i zbudowany przez firmę Rempel i Miklas z Wiednia, otwarto w listopadzie 1894 roku.

Wodociąg - zdjęcie archiwalneJednocześnie stworzono miejską sieć wodociągową, której jeden ciąg prowadzi ulicami: Kasztanową, Ogrodową, 3 Maja, Mostem Wolności, Strzelniczą /nazwy ulic dzisiejsze/ do dworca w Czeskim Cieszynie. Drugi ciąg wiedzie przez ulicę Stalmacha, Plac Wolności, Górny Rynek, Rynek, Głęboką, pod rzeką Olzą, ulicami Główną i Dworcową w Czeskim Cieszynie. Łączna długość sieci wynosiła 15 km, w ciągu doby płynęło nią 1600 m3 wody. Tyle bowiem zużywali w tamtych czasach mieszkańcy Cieszyna. Miasto jednak ciągle odczuwało dotkliwe braki w zaopatrzeniu w wodę. W roku 1901 przystąpiono do rozbudowy ujęcia wody w Tyrze. Prace zakończono w 1908 roku i zdolność produkcyjna wodociągu wzrosła do 2600 m3/d. Planowano więcej ale sprzeciwiali się temu mieszkańcy gminy Tyra, którzy bali się, iż utracą wodę do napędu tartaków i młynów.

W latach dwudziestych przystąpiono do badań terenowych, by zbudować ujęcie wody dla Cieszyna po stronie polskiej.

Tabliczka informacyjnaBadania prowadzono w Hermanicach, w Pogwizdowie, na Tule, przy ujściu Brennicy do Wisły i w Górkach Wielkich (w Pogórzu). Ostatecznie wybrano Górki Wielkie. Roboty rozpoczęto w 1934 roku. Wybudowano 3 studnie wiercone (w 1936 dobudowano czwartą). Równolegle podjęto budowę magistrali wodnej do Cieszyna. Położono 17,7 km rur o przekroju 350 mm. Obok zbiornika przy ulicy Kasztanowej wybudowano hydrofornię, która miała umożliwić zaopatrzenie w wodę tereny miasta leżące powyżej zbiornika. Prace trwały 3 lata. Ostatecznie 15 maja 1937 roku przesłano pierwszą wodę z Pogórza do Cieszyna. Rurami mogło płynąć 3.600 m3/d. W okresie międzywojennym kłopoty z wodą zaczął również odczuwać Skoczów. Rozwój miasta spowodował, że stare studnie przestały wystarczać. Dlatego w 1929 roku wybudowano ujęcie wody na Zawiślu. Dla ścisłości trzeba dodać, że zmodernizowano je dopiero w 1957 roku.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, prowadzono w powiecie cieszyńskim intensywne prace mające na celu zbudowanie odpowiedniej sieci wodociągowej.

Pompa wodyPo uruchomieniu zbiornika w Goczałkowicach, zbudowano w 1953 roku sieć wodociągową w Strumieniu, a w 1963 w Chybiu. Dla zaspokojenia potrzeb budowanego centrum wczasowego w Ustroniu Jaszowcu powstała Stacja Uzdatniania Wody w Jaszowcu. W 1967 roku zbudowano Stację Uzdatniania Wody w Wiśle Gościejowie. W 1965 roku rozpoczęto budowę nowej magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm Pogórze - Cieszyn. Zmodernizowano halę maszyn i wykopano 5 dalszych studni w Pogórzu. Całość prac zakończono 20 lipca 1968 roku i kłopoty z wodą w Cieszynie skończyły się na około 15 lat.

W latach 1984 - 1989 zbudowano nowy zbiornik w Cieszynie Bobrku i kolejne studnie w Pogórzu, co pozwoliło na wystarczające pokrycie zaopatrzenia miasta w wodę.

Jednocześnie otwierano ujęcia wody i sieci wodociągowe w innych gminach i miastach powiatu cieszyńskiego. W 1977 roku, po wybudowaniu zapory w Wiśle Czarnem zaczęto z niej zaopatrywać w wodę Wisłę i Ustroń, a od 1980 roku również Skoczów. W 1984 roku wybudowano ujęcie wody w Dębowcu. W 1995 roku uruchomiono Stację Uzdatniania Wody w Ustroniu Poniwcu i zaopatrującą w wodę gminę Hażlach Stację Uzdatniania Wody w Rudniku.