do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/O nas/Edukacja/Ekologia/Cele i funkcje kształtowania świadomości ekologicznej w kształceniu dorosłych

Cele i funkcje kształtowania świadomości ekologicznej w kształceniu dorosłych

Pojęcie celu edukacji dorosłych spełnia ważne znaczenie w życiu człowieka dorosłego. Mówimy bowiem o celach edukacyjnych dorosłych jako świadomym procesie kierowania własnym życiem, w konsekwencji własnym rozwojem. Cele edukacyjne mogą więc być elementem składowym ich własnych planów życiowych obejmujących ich indywidualny rozwój. System edukacji ma tylko pomagać ludziom dorosłym w realizacji ich lepszego życia na drodze osobistego rozwoju. Edukacja dorosłych ma pomagać jednostce w odnalezieniu sił i wartości tkwiących w środowisku. Cele edukacji dorosłych można by sprowadzić do kształcenia pełnej osobowości, a przede wszystkim takiej, która chce i potrafi twórczo ustosunkować się do szybkich przemian życia z pożytkiem dla ogółu. Wyróżniamy następujące funkcje edukacji dorosłych: kompensacyjna, emancypacyjna, reorientacyjna, rozwojowa, personalizacyjna, socjalizacyjna, kulturacyjna. Cechami charakterystycznymi tych funkcji są: zapewnienie jednostce niezbędnego zakresu wiedzy pozwalającej realistycznie rozeznać i ocenić własne możliwości rozwojowe (emancypacyjna) po to, aby jednostka mogła nieustannie rozwijać i przebudowywać własne życie we wszystkich płaszczyznach (reorientacyjna) ku osiąganiu nowych kompetencji na miarę własnych aspiracji i możliwości (funkcja rozwojowa). Wśród ważnych funkcji edukacji dorosłych wyróżnia się te, których istotą jest dostarczanie osobie dorosłej niezbędnych podstaw do rozwiązywania problemów dotyczących własnego „ja” (personalizacyjna), jak i pomocy w zakresie praktycznego opanowywania i wykorzystywania świata ukształtowanego przez nowoczesną naukę i technikę (pragmatyzacyjna), a także otwierająca jednostce dostęp do aktywnego uczestnictwa w kulturze (kulturacyjna). W przedstawionych funkcjach edukacji dorosłych zawiera się możliwość aktywnego udziału dorosłych w życiu społecznym, kulturalnym oraz cywilizacyjnym w celu kształtowania własnej indywidualnej tożsamości.
Celem kształtowania świadomości ekologicznej w edukacji dorosłych jest takie przekazanie wiedzy, aby zachowania ekologiczne jednostki stały się jej stylem życia, a ochrona środowiska była dla niej czymś oczywistym w każdej sytuacji. Aby to było możliwe edukacja dorosłych wymaga: indywidualnego podejścia do osoby, przekazania wiedzy w sposób przystępny i nowoczesny, rozwijania i poszerzania indywidualnych zainteresowań słuchacza [5].