• BiP
 • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Komunikaty/Ogłoszenia/Informacja na temat możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach

Informacja na temat możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach

2018-06-13

Informujemy, że WZC Sp. z o.o nie świadczy usług dowozu wody do ujęć indywidualnych. Pobór i sprzedaż wody może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych w obecności pracownika Naszej Spółki, do własnych pojemników (beczkowóz, beczka lub inne naczynie) wraz z własnym transportem:

 • Rejon Wisła: Oczyszczalnia Wisła ul. Ustrońska 1
  godz. 7.00- 19.00; Tel. 33 855 3599
 • Rejon Ustroń: Oczyszczalnia Ustroń ul. Sportowa 10
  godz. 7.00- 19.00; Tel. 33 854 3382
 • Rejon Cieszyn: Rejon Cieszyn ul. Zamarska 10 od poniedziałku do piątku
  w godz. 6.00-20.00; Tel. 33 857 9660,9661
 • Rejon Strumień: Oczyszczalnia Strumień ul. Pszczyńska 13
  w godz. 6.00-14.00; Tel. 33 857 0158
 • Rejon Skoczów: SUW Pogórze Pogórze 133
  godz. 7.00- 19.00; Tel. 33 853 3719
 • Dębowiec: ul. Szkolna 45 od poniedziałku do piątku
  godz. 7.00- 15.00; Tel. 33 856 2251
 • Goleszów : Godziszów ul. Pod Chełmem 151 od poniedziałku do piątku
  godz. 6.00-14.00; Tel. 33 852 8763

Pobór wody w innych miejscach z hydrantów nie wyznaczonych do tego celu przez osoby prywatne, instytucje użyteczności publicznej pobierającą wodę do celów nie związanych z akcją gaśniczą, traktowane będzie jako bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych Naszej Spółki, co jest zagrożone sankcjami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Art.28pkt 1/.

Informujemy, że woda, którą sprzedamy we wskazanych powyżej punktach poboru spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednakże nie odpowiadamy za jej jakość po dostarczeniu do indywidualnych ujęć mieszkańców.

do góry