• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Komunikaty/Aktualności/Przeciwdziałanie skutkom suszy

Przeciwdziałanie skutkom suszy

2020-04-27

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o rekordowej suszy, która prawdopodobnie nas czeka. Suche lato i jesień ubiegłego roku oraz niewielka pokrywa śnieżna i brak roztopów w ostatniej zimie powodują, że zasoby wodne znacznie się kurczą. W chwili obecnej wszystkie ujęcia wody eksploatowane przez naszą Spółkę pracują z pełną wydajnością i nie ma podstaw do wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń, jednak świadomi potencjalnego zagrożenia podejmujemy określone działania zmierzające do zminimalizowania efektów suszy.

Jak co roku, w celu ograniczenia strat wody, wymieniamy starą sieć wodociągową i modernizujemy ujęcia wód w celu zoptymalizowania ich pracy. Planujemy również budowę zbiorników retencyjno-wyrównawczych, a także stworzenie sieci monitoringu i telemetrii zapewniających szybką reakcję naszych służb w przypadku awarii.

Wystąpiliśmy również do PGW Wody Polskie, czyli administratora zbiornika zaporowego Wisła Czarne, o przyspieszenie prac związanych z remontem zapory. Dzięki nim zwiększona zostanie nie tylko pojemność zbiornika, ale także rezerwa wody możliwej do wykorzystania w okresie letnim.

Duże nadzieje wiążemy również z przygotowanym przez PGW Wody Polskie Planem przeciwdziałania skutkom suszy. Związany z nim Program Rozwoju Retencji przewiduje budowę nowych, sztucznych  zbiorników retencyjnych zwiększających bezpieczeństwo zarówno przeciwpowodziowe, jak również bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę konsumpcyjną w okresach suszy.

Zanim jednak zapadną odgórne decyzje dotyczące walki z suszą, apelujemy do Państwa o wprowadzenie kilku zmian i rozwiązań, które przyczynią się do zaoszczędzania wody pitnej:

- dobrym sposobem na zapewnienie sobie wody do podlewania ogrody jest tworzenie zbiorników na wody opadowe oraz oczek wodnych, które w razie suszy mogą zostać wykorzystane do nawadniania działkowych i ogrodowych upraw. W tym celu można również wykorzystać wyłączone z eksploatacji szamba

- innym rozwiązaniem jest budowa studzienek chłonnych, do których trafi nadmiar wód deszczowych i rezygnacja z odwaniania nieruchomości poprzez podłączanie się do kanalizacji deszczowej

- do podlewania upraw ogrodowych warto również wykorzystać studnie, z których woda nie nadaje się do picia, ale może zapewnić nawodnienie naszym roślinom.

Jeśli nie wykorzystujemy „kranówki” do celów rolniczych, pamiętajmy o ograniczeniu jej użycia również podczas codziennych czynności. Nie zostawiajmy odkręconych kranów kiedy wykonujemy inne czynności, samochody myjmy w myjniach zamiast na własnych podwórkach i zlikwidujmy wszystkie zauważone nieszczelności wewnętrznej instalacji wodociągowej, co ograniczy straty wody. Wpłynie to korzystnie nie tylko na środowisko, ale także na wysokość rachunków za wodę.

do góry