• BiP
  • język migowy

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Komunikaty/Aktualności/Nielegalny pobór wody z hydrantu to kradzież!

Nielegalny pobór wody z hydrantu to kradzież!

2022-06-29

Nielegalny pobór wody z hydrantów to jeden z poważnych problemów, z jakimi mierzą się w Polsce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym także Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Ponieważ okresowo (szczególnie w okresach suszy hydrologicznej), zjawisko to nasila się na terenie gmin powiatu cieszyńskiego informujemy, iż hydranty są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dlatego przede wszystkim wykorzystywane są do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów strażackich. Przypadki kradzieży wody z hydrantów jakie mają miejsce na terenie powiatu cieszyńskiego, uderzają zarówno w naszą spółkę, jak i w naszych Klientów, gdyż koszty nielegalnego poboru pokrywają uczciwi użytkownicy wodociągowej sieci. Ale to nie wszystko. Niekontrolowany pobór wody z hydrantu ma bowiem wpływ na jakość wody, ciśnienie w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. Skutkiem nagłych spadków ciśnienia wody może być uszkodzenie domowych urządzeń, takich jak pralki czy zmywarki.

Na tym jednak nie koniec problemu. Intensywny pobór wody z hydrantu może spowodować zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych stanowiących naturalne, wytrącone związki żelaza i zanieczyścić wodę u odbiorców.  Sytuacja ta dotyczy szczególnie mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Dlatego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przypominają, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nielegalny pobór wody stanowi złamanie prawa zagrożone karą do 5000 zł. Natomiast zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”. Informacje dotyczące nielegalnego poboru wody z hydrantów można również przekazywać do naszej spółki, dzwoniąc pod numer 994 lub wysłać email:

Zapewniamy pełną anonimowość.

do góry