Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.
https://www.wzc.com.pl/main/aktualnosci/Informacja-o-nowych-taryfach-za-wode-i-scieki/idn:1394
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja o nowych taryfach za wodę i scieki.

Informacja o nowych taryfach za wodę i scieki.

2023-04-05

Informujemy iż na stronie internetowej Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w zakładce Taryfa za dostarczaną wodę  pojawiła się informacja o nowej taryfie  za dostarczaną wodę obowiązującej od 19.04.2023r. oraz o nowej taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Ustroń, Strumień obowiązującej od 13.04.2023r. oraz gmina Goleszów sołectwo Cisownica od 25.07.2023r. znajdującej się w zakładce Taryfa za odprowadzanie ścieków

Zapraszamy do zapoznania sie z taryfami.

do góry