do góry

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Myśliwska 10

Strona główna/Komunikaty/Aktualności/Informacja WHO odnośnie wody

Informacja WHO odnośnie wody

2020-03-19

Woda z kranu bezpieczna jak zawsze

Ze względu na obecną sytuacją epidemiczną w kraju i obecność koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiają się pytania dotyczące jakości wody oraz możliwości jej dalszego, bezpiecznego spożywania prosto z kranu. Zgodnie z publikacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma żadnych przeciwwskazań do picia „kranówki”.

Koronawirusy  są  dość dobrze przebadane, wiemy, że ich cząsteczki charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i można je usunąć m.in. w procesie koagulacji, flokulacji czy filtracji w filtrach piaskowo-antracytowych. Wszystkie z powyższych są stosowane w Stacjach Uzdatniania Wody podlegających Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej. Przefiltrowana woda standardowo poddawana jest również dezynfekcji promieniami UV w rurociągu dającym początek magistrali miejskiej.

Woda pozyskiwana przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej jest poddawana stałemu nadzorowi laboratoryjnemu i jest w pełni zdatna do spożycia bez potrzeby gotowania. Jej parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadają parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pełny tekst Rozporządzenia Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., poz. 2294).