Porady

Porady

Informacja na temat możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach - czerwiec 2016r.
Informacja na temat możliwości zakupu wody w wyznaczonych punktach - czerwiec 2016r. W związku ze spodziewaną falą upałów oraz prognozowanym okresem suszy, nasila się niedobór wody w indywidualnych ujęciach mieszkańców i pojawia się potrzeba uzupełnienia studni, zbiorników retencyjnych wodą zakupioną w naszej Spółce.
Informujemy, że WZC Sp. z o. o nie świadczy usług dowozu wody do ujęć indywidualnych. Mając na uwadze problem wynikający z panującej suszy hydrologicznej przewidujemy możliwość zakupu wody do własnych pojemników (beczkowóz, beczka lub inne naczynie) wraz z własnym transportem.
Pobór i sprzedaż wody może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych w obecności pracownika Naszej Spółki :

Rejon Wisła: Oczyszczalnia Wisła ul. Ustrońska 1
godz. 700- 1900
Tel. 33 855 3599

Rejon Ustroń: Oczyszczalnia Ustroń ul. Sportowa 10
godz. 700- 1900
Tel. 33 854 3382

Rejon Cieszyn: Rejon Cieszyn ul. Zamarska 10
w godz. 600-2000
Tel. 33 857 9660,9661

Rejon Strumień: Oczyszczalnia Strumień ul. Pszczyńska 13
w godz. 600-1400
Tel. 33 857 0158

Rejon Skoczów: SUW Pogórze Pogórze 133
godz. 700- 1900
Tel. 33 853 3719

Dębowiec: ul. Szkolna 45
godz. 700- 1500
Tel. 33 856 2251

Goleszów : Godziszów ul. Pod Chełmem 151
godz. 600-1400
Tel. 33 852 8763

Pobór wody w innych miejscach z hydrantów nie wyznaczonych do tego celu przez osoby prywatne, instytucje użyteczności publicznej pobierającą wodę do celów nie związanych z akcją gaśniczą, traktowane będzie jako bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych Naszej Spółki, co jest zagrożone sankcjami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Art.28pkt 1/.
Informujemy, że woda, którą sprzedamy we wskazanych powyżej punktach poboru spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednakże nie odpowiadamy za jej jakość po dostarczeniu do indywidualnych ujęć mieszkańców.
Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt